Budowa i modernizacja stacji paliw

Wykonywanie instalacji paliwowej różnych technologii.

Budowa modułów stacji LPG.

Proponujemy Państwu wykonanie modułu LPG do dystrybucji gazu płynnego propan-butan dla instalacji samochodowych.

W skład standardowo wykonanego modułu wchodzą:

 • zbiornik na gaz płynny propan-butan poj. 4850dm3 w wersji naziemnej (nie więcej niż 2 szt.),
 • opcjonalnie zbiornik – podziemny poj. do 20.000 dm3
 • odmierzacz LPG (Wayne Dresser, Nuovo Pignone, Adast)
 • pompa gazu – armatura kontrolno-zabezpieczająca
 • rurociągi łączące zbiorniki z pompą LPG oraz dystrybutorem.


Zakres prowadzonych przez nas prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę na podstawie dostarczonej przez Państwa:

 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
 • aktualnej mapki sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych skala 1:500
 • wykonanie modułu LPG – odbiory UDT, BHP, P.POŻ
 • legalizacja odmierzacza – pozwolenie na użytkowanie.


Posiadanie przez nas wysoko wyspecjalizowanej kadry inżynieryjno-technicznej, uprawnień UDT oraz zaplecza technicznego, stwarzają możliwość szybkiego wykonania poleconego nam zadania.

Budowa modułów stacji LPG.

Montaż i wykonawstwo instalacji elektrycznej oraz rozdzielni.

Rewizje zbiorników zgodnie z procedurami UDT.

Wykonywanie elementów konstrukcji stalowych na stacje paliw.

Wykonujemy elementy ślusarskie.

 • wykonujemy również elementy ślusarskie jak:

studzienki na zbiornikowe
studzienki pod odmierzacze
obudowy stanowisk zlewowych

 • złączka gumowa PS

Złączki służą do uszczelniania przejść rur instalacji technologicznej przez ścianki studzienek odmierzaczy i studni na zbiornikowych. Zakres średnic złączek przystosowany jest do współpracy m.in. z rurami typu KPS, UPP, APT, ENVIRON, FLEXWELL i innych jedno i dwuściankowych. Złączki dostarczane są wraz z opaskami zaciskowymi, pierścieniami dociskowymi oraz śrubą i nakrętką z podkładką.