System monitorowania zbiorników

OPW

  • SITE SENTINEL I

Site Sentinel I jest systemem łączącym wszystkie podstawowe funkcje z zakresu monitoringu, kontroli szczelności oraz zarządzania paliwami na stacji paliw. Nowoczesna koncepcja systemu jest oparta o wykorzystanie graficznych znaków, prezentujących informacje bieżących stanów magazynowych paliw, alarmów, historii dostaw oraz testów szczelności zbiorników. Obsługa systemu przez personel stacji jest maksymalnie uproszczona i nie wymagają czasochłonnych szkoleń. Bariery iskrobezpieczne systemu Site Sentinel I pozwalająca na jednoczesną kontrolę sond pomiarowych oraz szeregu typów czujników nadzoru szczelności instalacji paliwowej: czujniki paliw płynnych, oparów, wód gruntowych, idt. Takie oprzyrządowanie pozwala na alarmowanie użytkowania o wszelkich stanach alarmowych w parku zbiorników, jak i poza nim (studzienki piezometryczne). System alarmuje o przepełnieniach, niskim poziomie paliwa, pojawieniu się wody w zbiornikach, wysokich stanach czujników. Unikalną funkcją realizowaną przez system Site Sentinel I jest dynamiczne testowanie szczelności zbiorników zgodnie z obowiązującymi normami. System pozwala na precyzyjne zaprogramowanie parametrów stacji i zbiorników gwarantując tym samym najwyżej jakości pomiary poziomów i objętości wg przepisów G.U.M. Ponadto Site Sentinel I poprzez możliwość komunikacji z systemami kasowymi, POS oraz komputerami zaplecza stanowi czynny element systemu zarządzania stacją paliw. System Site Sentinel II, oprócz standardowych funkcji realizowanych przez Site Sentinel I posiada dodatkowe możliwości stanowiące o jego szerokim spektrum zastosowań: system może kontrolować do 128 sond i czujników w dowolnej kombinacji. Oprogramowanie systemu jest oparte na zasadzie „Menu”, które prowadzi, zarówno programującego, jak i obsługującego system, poprzez wszystkie konieczne etapy.

  • SITE SENTINEL II

Site Sentinel II we współpracy z systemami kontroli dystrybutorów pozwala realizować funkcje automatycznego litrażowania zbiorników. Metoda ta, oprócz niskich kosztów, gwarantuje wysoką dokładność i rzetelność pomiarów. Ponadto, na bazie analizy porównawczej danych ze zbiorników i dystrybutorów, „Site Sentinel II” w wersji ACR, całkowicie „uszczelnia” system obrotu, magazynowania i wydawania paliw. Raporty godzinowe, dzienne, oraz okresowe, pozwalają na pełną kontrolę paliw z uwzględnianiem zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w zbiornikach, dokładności dystrybutorów itd.

  • SITE SENTINEL III

Site Sentinel III został zaprojektowany w taki sposób aby realizując wszystkie funkcje systemu Site Sentinel II, wykorzystywał hardware (PC, monitor, drukarka) już znajdujący się na stacji. Idea taka, pozwala na ograniczenie kosztów systemu bez rezygnacji z jakichkolwiek funkcji. Wszędzie tam, gdzie konieczny jest zdalny dostęp do systemu oraz kontrola sieci stacji „Site Sentinel III” stanowi dobre rozwiązanie. Ponadto, systemy SiteSentinel III ze względu na modularną budowę (oddzielenie bloku Barier Iskrobezpiecznych od Kontrolera), pozwala na bezpośrednią kontrole (jeden system) do 128 sond/czujników na terenie o promieniu 1500m. System nie wymaga ciągłej pracy z innych urządzeń (PC, Terminal), posiada własną pamięć dzięki czemu wszelkie zdarzenia dotyczące pracy stacji, są w niej rejestrowane. Dostęp do nich jest możliwy zarówno lokalnie jak i zdalnie. System posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu wykonywania poszczególnych komend, ograniczając w ten sposób konieczność zaangażowania personelu. Poprzez połączenie z Modułem I/O (wejścia/wyjścia) Site Sentinel III daje możliwość sterowania innymi urządzeniami wykonawczymi: pompy zanurzeniowe, zał/wył dystrybutorów w sytuacjach alarmowych, nadzór elektrozaworów, autocystern.

  • SITE SENTINEL I-TOUCH

Podstawowe funkcje: Dokładny pomiar (sondy I Klasy Dokładności) w czasie rzeczywistym stanu magazynowego zbiorników. Graficzna prezentacja wartości objętości (w temperaturze rzeczywistej oraz referencyjnej (15 C lub 20 C), poziomu produktu i wody, objętości do wypełnienia, temperatury, zmierzonej gęstości, progów alarmowych indywidualnie dla każdego zbiornika. Dostępne Moduły OUTPUT pozwalają na nadzór wielozadaniowych przekaźników, kontrolujących zewnętrzne urządzenia wykonawcze jak np. pompy LPG, odmierzacze paliw, systemy antyprzepełnieniowe, itp. Monitoring (detekcja wycieków) całej instalacji paliwowej wraz z certyfikowaną (CLDT, EPA) możliwością statycznego i dynamicznego testowania szczelności zbiorników jedno i dwupłaszczowych z dokładnością 0,37 l/godz.

  • SITE SENTINEL I-SITE

System SiteSentinel typu i-Site jest nowoczesną generacją poprzedników SiteSentinel I/II/III czy też i-Touch. Posiada wszystkie możliwości systemowe w/w poprzedników, spełnia wszelkie stawiane obostrzenia dla monitoringu zgodności środowiskowych oraz zarządzania zapasami paliw w zbiornikach. System ma zaimplementowane najnowocześniejsze technologie umożliwiające użytkownikom łączenie się z urządzeniem z dowolnego miejsca na świecie za pomocą sieci (każdy użytkownik posiada własny kod dostępu). System i-Site posiada również opcję pomiaru gęstości produktu co umożliwia precyzyjne rozliczanie paliw i LPG w 15˚C. System zawiera moduł VSmart dla interfejsu sieci bezprzewodowej, co skutkuje znacznymi oszczędnościami przy montażu systemu rezygnując z wykonania przepustów oraz instalacji przewodów komunikacyjnych. Jedną z dodatkowych opcji systemu jest automatyczne wykrywanie urządzeń podpiętych do i-Sita. Prosta konfiguracja podłączonych urządzeń przez naciśnięcie przycisku, dzięki czemu jest, to najprostszy system ATG w przemyśle instalowania/konfiguracji systemów. System posiada również możliwość zdalnego połączenia umożliwiającego diagnozowanie ewentualnych alarmów, zdarzeń lub awarii, co daje ogromne oszczędności podczas eksploatacji urządzenia eliminując długi czas reakcji jak i koszty dojazdu serwisu. Poza standardowym przeznaczeniem systemu dla stacji paliw, i-Site można równie dobrze zastosować do monitoringu zbiorników do 16m długości mających zastosowanie w Bazach Paliwowych. B. VEEDER-ROOT. 1. Veeder-Root TLS 2 2. Veeder-Root TLS300 3. Veeder-Root TLS350 4. Veeder-Root TLS450.