Rada Nadzorcza / Zarząd

Rada Nadzorcza

Pan Maciej Szyca
Pan Andrzej Cyranowicz

Zarząd

Zarząd spółki FTS Sp. z o.o. jest jednoosobowy. 
Prezesem Zarządu jest Pan mgr inż. Grzegorz Mikołajczyk.