Systemy automatyki

SYSTEM ZARZADZANIA PALIWAMI PV3500.

System PV3500 jest nowoczesnym technologicznie komputerem przemysłowym posiadającym następujące funkcje: – bezpośrednia obsługa odmierzaczy paliw – bezpośrednia obsługa systemów kasowych, myjni i pylonów cenowych – bezpośrednia obsługa systemów do zbiorników paliwowych oraz LPG – bezpośrednia kontrola elementów automatyki stacji – bieżąca kontrola i monitorowanie obrotu i bilansowanie paliw – autoryzacja kart płatniczych, sieciowych i innych – kontrola systemów kasowych i POS – zdalne monitorowanie stacji oraz sieci stacji – zdalne funkcje diagnostyczne oraz serwisowe

Sterownik DOMS PSS 5000