Systemy jakości i zarządzania

Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania, który w zakresie projektowania, budowy, modernizacji i kompleksowego serwisu stacji paliw i baz paliw spełnia wymagania następujących norm:

  • Zarządzanie Jakością: PN-EN ISO 9001:2009
  • Zarządzanie Środowiskiem: PN-EN ISO 14001:2005
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy: PN-N-18001:2004

Wdrożenie powyższych norm zostało potwierdzone audytami przeprowadzonymi przez odpowiednie jednostki certyfikujące, co uprawnia nas do posługiwania się poniższymi certyfikatami.