Montaż naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych i rozdzielni

Montaż i wykonawstwo instalacji elektrycznej oraz rozdzielni elektrycznych.


Wykonujemy kompleksowe instalacje zasilania urządzeń dystrybucyjnych, systemów sterowania, instalacje odgromowe i uziemiające, instalacje oświetleniowe budynków, terenu i wiat.

Remonty i serwis silników elektrycznych.
Wymiana słupów elektrycznych oraz prace na wysokościach.
Przeglądy i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej.
Wykonawstwo uziemienia i instalacje odgromowe.
Pomiary urządzeń i instalacji elektrycznych.
Pomiary ochronne.

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych – skuteczności zerowania, rezystancji uziemienia, instalacji odgromowych, skuteczności zerowania.

Pomiary ochrony katodowej.