Dane rejestrowe

FTS Sp. z o.o.
REGON: 771273152

NIP: 839-26-45-321

KRS: 0000061653 prowadzony przez: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 929.400,00 zł