Legalizacje odmierzaczy

Legalizacje odmierzaczy

Legalizacja dystrybutorów paliw

Wzorcowanie sond pomiarowych.

Wszystkie dystrybutory znajdujące się na stacjach paliw podlegają okresowej legalizacji. Nowy dystrybutor posiada dwuletnią legalizację producenta, określaną jako legalizacja pierwotna. Przed upływem dwóch lat należy wykonać legalizację ponownie. W przypadku dystrybutorów paliw płynnych, legalizacja ważna jest 25 miesięcy. Odmierzacze gazu ciekłego LPG należy legalizować co 13 miesięcy.

Proces legalizacji – przy użyciu specjalnej kolby pomiarowej weryfikowane są wartości podawane przez odmierzacz podczas nalewania paliwa. Powinniśmy zadbać o jakość urządzeń i je wzorcować. Legalizację przeprowadzamy również w przypadku, gdy uszkodzeniu uległy plomby kontrolne nałożone podczas poprzedniej legalizacji, w przypadku awarii, i/lub modyfikacji dystrybutorów.