Serwis Szczecin Sp. z o.o.

W dniu 13 sierpnia Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ dokonał wpisu sankcjonującego połączenie obu Spółek poprzez przejęcie (inkorporację) firmy Serwis Szczecin Sp. z o.o. przez FTS Sp. z o.o. Od dnia 14 sierpnia br. działamy już wspólnie jako jedna, większa i silniejsza firma. Szanowni Państwo „Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz…
Dowiedz się więcej