Terminy szkoleń

Najbliższe szkolenia 5/6 marca 2019 – Szkolenie dla Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi sprzętu pomiarowego – BURKERT w ramach przetargu ZP-DL-98/18 9/10 kwietnia 2019 – Szkolenie zamknięte dla pracowników Urzędu Dozoru technicznego z zakresu Wymagań prawnych zasad obsługi i konfiguracji stawianych dla systemów VRS montowanych w odmierzaczach paliwowych.